Maryla Ratajczak

 

Dnia 15 marca 2018 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, odeszła do Pana, nasza koleżanka i dekoratorka Kościoła w Dominowie – Marylka Ratajczak.

Od urodzenia mieszkała w Dominowie, tutaj przeżyła swoje dzieciństwo, młodość i dojrzałe życie – u boku swojego męża Ryszarda. Urodziła dwóch synów i doczekała się czworga wnucząt.

Od 1969 roku pracowała w miejscowej Gminnej Spółdzielni ponad 45 lat, na różnych stanowiskach. W swoim dorobku posiadała medal „Zasłużonego Działacza Ruchu Społecznego”.

Marylka, podobnie jak jej mama – Marta Tądrowska (która sprzątała i ozdabiała kwiatami Kościół w Dominowie w latach 1969 – 1991), poświęciła się pracy w naszym zespole dekoratorskim, którego była współzałożycielką. Zaczęło się od 2000 roku, gdy po odejściu proboszcza Piotra Tila, kierowanie naszymi parafiami Giecz-Grodziszczko, przejął ks. Prob. Zbigniew Uramowski. Wówczas powstał zespół dekoratorski w składzie: Barbara Olejniczak, Maria Ratajczak, Zofia Czosnowska, Andrzej Szewczyk. Zespół wykonał pierwszą dekorację z okazji przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez ówczesną młodzież.

Przy kolejnych dekoracjach, szczególnie z okazji wielkich świąt takich jak: Wielkanoc i Boże Narodzenie, w pracę zespołu włączały się różne osoby, z których większość pracuje do dziś. Są to: Jan Bojakowski, Przemysław Konieczny, Marek Gierałka, Katarzyna Pogorzelska, Bartosz Pogorzelski, Urszula Stroiwąs, Iwona Kruszona i inni.

Cotygodniowe dekoracje kwiatowe oraz z okazji przypadających w roku liturgicznym świąt kościelnych, wykonywałyśmy we dwie z Marylką przez ponad  15 lat.

Spędziłyśmy w kościele wiele czasu, nieraz do późnych godzin nocnych. Zawsze starałyśmy się, aby nasze kompozycje kwiatowe i cały wystrój kościoła tworzyły jedną całość, posiadały swoją formę kolorystykę, styl.  Tworzyłyśmy znakomity duet, uzupełniałyśmy się nawzajem pomysłami. Wkładałyśmy w każdą dekorację swoje umiejętności, poświęcenie, czas.

Niestety choroba Marylki przerwała nasze wspólne pasje, a w ciągu dwóch ostatnich lat uniemożliwiła Jej dalszą pracę w kościele. Choć zespół zmienił nieco swój skład, pozostały wspomnienia. Będziemy pamiętać naszą Marylkę jako osobę zawsze radosną, z humorem, energią i wspominać Jej słynne powiedzenie „to już ostatni raz!”.

Z głębokim żalem i smutkiem wspólnie z rodziną, ks. Proboszczem Zbigniewem Nowaczewskim i tłumem ludzi, pożegnaliśmy Drogą nam Marylkę – dnia 17 marca 2018 roku, uczestnicząc we mszy św. Pogrzebowej (zgonie z Jej ostatnim życzeniem), odprawionej w kościele w Dominowie, a potem na miejscu wiecznego spoczynku, na cmentarzu w Grodziszczku.

Odpoczywaj w pokoju!

Barbara Olejniczak