Adwent

Adwent (łac. adventus – przyjście) w Kościele katolickim to okres poprzedzający Boże Narodzenie, liczący od 23 do 28 dni. Trwa on pomiędzy czwartą niedzielą przed Bożym Narodzeniem a 24 grudnia (łącznie obejmuje 4 niedziele). Okres ten jest oczekiwaniem na powtórne przyjście Zbawiciela. W Kościele katolickim kapłan zakłada do mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludźmi, a w III niedzielę różowy, który może być zastąpiony fioletowym.
Roraty W Kościele katolickim są odprawiane w okresie adwentu msze, zwane roratami. Są to msze ku czci Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. Zwyczajem jest odprawianie mszy Roratnej o świcie, ale w wielu kościołach jest odprawiana wieczorem, tak jak w naszych kościołach parafialnych. Na Roraty dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy św. i wędrować z tym światłem do domów.
Świeca roratna jest symbolem Najświętszej Marii Panny, która niesie ludziom Chrystusa – Światłość prawdziwą. Jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Wieniec adwentowy jest wykonany z gałązek drzewa iglastego z czterema świecami, które przypominają niedziele adwentowe i zapala się je kolejno w każdą niedzielę adwentu. W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery.
Historia adwentu – początki adwentu należy łączyć z początkiem obchodzenia przez chrześcijan świąt Bożego Narodzenia około II połowy IV wieku. Pierwsze ślady odkrywamy w liturgii hiszpańskiej i galicyjskiej. W Rzymie adwent miał formę radosnego oczekiwania na przyjście Pana, brak postów i innych praktyk pokutnych. Papież Grzegorz Wielki ujednolicił zalecenia liturgiczne dotyczące adwentu. Od tego czasu adwent trwa cztery tygodnie i staje się szczególnym okresem oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. W Polskim Kościele są dodatkowo nabożeństwa Roratnie i jest to tylko Polska tradycja.