Kościół parafialny w Grodziszczku

Początki kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Grodziszczku sięgają pierwszego dziesięciolecia XI wieku. Wtedy to w północnym członie wczesnopiastowskiego grodu Giecz wzniesiono kamienną jednonawową świątynię  z unikatową kryptą relikwiarzową. Jeszcze w czasie monarchii wczesnopiastowskiej  rozbudowano tę prostą bryłę o trójczłonowy masyw zachodni z dwoma okrągłymi  wieżami  i prostokątnym pomieszczeniem między wieżami.  Budowla uległa częściowemu zniszczeniu w czasie kryzysu monarchii – niepokoje społeczne, reakcje pogańskie  i najazd  księcia czeskiego Bratysława w 1038 roku. Po rekonstrukcji monarchii w II połowie XI wieku kościół odbudowano a w późniejszym czasie dokonano znacznych inwestycji przy świątyni polegających na rozbudowie jej części wschodniej oraz zagospodarowaniu architekturą kamienną teren sąsiadujący z nią od zachodu i południa . Najprawdopodobniej już w pierwszym etapie tworzenia się sieci parafialnych kościół Św. Jana Chrzciciela na grodzie stał się siedzibą parafii. W roku 1298 podczas podziału przez bp. Andrzeja Zarembę archidiakonatu poznańskiego na trzy archidiakonaty cząstkowe – większy, średni i mniejszy świątynia giecka stała się kościołem tytularnym archidiakonatu większego. Prawdopodobnie w I połowie XIV wieku kościół w Grodziszczku przestał funkcjonować jako  budowla kamienna .  Niejasny jest okres kiedy nieco na południe od reliktów zniszczonego kościoła kamiennego została zbudowana pierwsza świątynia drewniana.  Niemniej najwcześniejsza wzmianka o kościele drewnianym pochodzi z XVI wieku. Obiekt ten przez najbliższe stulecia kilkakrotnie  uległ spaleniu.  Obecna świątynia została wzniesiona w XVIII. Z tego czasu pochodzi też wystrój  jej wnętrza.  W ołtarzu głównym znajduje się kopia zniszczonego podczas II wojny światowej XVII wiecznego obrazu Matki Boskiej Pocieszenia . Od kiedy obraz ten zaczął  otaczać szczególny kult nie wiadomo-  z całą pewnością jednak szczególne miejsce świątyni jako sanktuarium maryjnego  potwierdza zdarzenie z roku 1831 kiedy to pobliską  miejscowość Neklę i jej okolice dotknęła zbierająca obfite  śmiertelne  żniwo epidemia cholery.  Za wstawiennictwem cudownego obrazu zażegnano epidemię a pozostali przy życiu mieszkańcy Nekli ślubowali coroczną pielgrzymkę do Matki Boskiej Pocieszenia  w Grodziszczku.  Zwyczaj ten kontynuowany jest do dziś.

Jedna odpowiedź dla “Kościół parafialny w Grodziszczku

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *