Ksiądz Józef Chilomer

Urodził się 16 marca 1885 roku w Dominowie w rodzinie urzędnika gospodarczego Stanisława Chilomera i jego  żony Józefy  zd. Miśkiewicz. Rodzice mieszkali  w Dominowie okresowo , w 1889 już w Żerkowie urodził im się syn Antoni – także w przyszłości ksiądz-późniejszy proboszcz w Poznaniu i Buku/1889-1958/. Józef uczył się w gimnazjum w Gnieźnie gdzie w 1907 roku zdał maturę. W latach 1909- 1913 studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 15.02.1913 r. w Gnieźnie. Od 1.03.1913 r. był wikariuszem w Myjomicach a następnie od 1.04.1914 r. wikariuszem i kapelmistrzem w katedrze w Poznaniu oraz kapelanem bp. Sufragana Pawła Jedzinka.  Z dniem 1.11.1918 roku został powołany na administratora parafii Raczkowo. Proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Gnieźnie został mianowany 1.07. 1923 roku. Podczas okupacji 26.08 1940 roku został aresztowany w Gnieźnie i po krótkim internowaniu w Szczeglinie k. Mogilna przewieziony 29.08.1940 roku do obozu Sachsenhausen. Od 14.12.1940 roku był więźniem obozu w Dachau-nr. obozowy 22613- gdzie zmarł 5 sierpnia 1942 roku.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *