Ksiądz Tadeusz Kowalski (1945-1946)

Urodził się 20 czerwca 1916 w Głębocku pow. obornicki.  Do szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczał  w Trzemesznie. Po maturze w 1934 roku wstąpił do Seminarium Duchownego Diecezji poznańskiej. Z powodu wybuchu wojny  przeniósł  się do Diecezji sandomierskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 kwietnia 1940 roku. Po święceniach był wikariuszem w parafii pw. Św. Wojciecha w Poznaniu. Od 1945 roku pełnił funkcję administratora parafii Targowa Górka, GIECZ i GRODZISZCZKO a następnie w latach 1946-1950 parafii pw. Św. Ducha w  Poznaniu. W roku 1950 wyraził chęć pracy w diecezji gorzowskiej i został administratorem parafii pw. Trójcy Świętej w Gubinie. W latach 1954-1955 pracował jako wikariusz  w parafii w Świdwinie, Kluczewie oraz parafii pw. Św. Jakuba w Człuchowie. W latach 1955-1957 był proboszczem parafii w Kluczewie a w latach 1957-1961 parafii w Bledzewie. W 1962 został przeniesiony w stan spoczynku i zamieszkał w Poznaniu. Zmarł 22 marca 2003 roku. Spoczywa na cmentarzu w Poznaniu – Górczynie.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *