OSP w Dominowie

Dnia 4 maja o godz. 16.00 w kościele w Gieczu ks. prob. Zbigniew Nowaczewski odprawił mszę św. w intencji strażaków z OSP w Dominowie oraz ich rodzin. We mszy św. uczestniczył poczet sztandarowy.

4 maja to święto  św. Floriana, patrona wszystkich, którzy niosą pomoc ludziom dotkniętym pożarami, tym, którzy ponieśli straty w wyniku kataklizmów.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *